DUK – VISI PSICHOLOGAI

DUK

Kaip lankytojams naudotis šiuo portalu?

Lankytojai gali pasirinkti vieną iš trijų aktualių kategorijų (šeima/ pora; vaikai/ paaugliai; suaugę), susirasti tinkamą sau specialistą, užpildyti pirminę savijautos anketą, rezervuoti specialistui ir sau tinkamą laiką kalendoriuje. Gautas el.laiškas į elektroninį paštą patvirtina registraciją, laiške taip pat yra nuoroda, kurią paspaudus rezervuotu laiku aktyvuojamas vaizdo pokalbis ir prasideda konsultacija su psichologu.

Ar saugu lankytojams bendrauti su psichologu per šią platformą?

Visi konsultacijas teikiantys psichologai prisiregistruodami pasirašo sutartį, pagal kurią įsipareigoja konfidencialiai elgtis su iš lankytojo gauta informacija, nekaupti ir neplatinti. Taip pat lankytojai, naudodamiesi paslaugomis, prisiima konfidencialumo įsipareigojimus psichologo atžvilgiu. Portalas, pasirašydamas sutartis, konfidencialumo laikosi ir su lankytojais, ir su psichologais. Portale naudojama rezervacijos platforma taip pat yra įsipareigojusi nekaupti ir neplatinti jokių duomenų.

Kaip psichologams registruotis ir teikti paslaugas?

Skyriuje „specialistai“ pateikiama registracijos forma, kurią užpildžius pagal gautą informaciją suformuojamas specialisto profilis, pateikiamas portalo duomenų bazėje. Psichologai nurodo kalendoriuje, kurią dieną, kuriomis valandomis turi galimybę suteikti konsultaciją. Lankytojai, pasirinkdami specialistą, rezervuoja laisvą laiką, atitinkamai psichologas el.paštu gauna pranešimą apie būsimą konsultaciją, pasirinktas laikas rezervuojamas. El.pašte paspaudus nuorodą, psichologas įsijungia į vaizdo pokalbį su lankytoju ir gali teikti konsultacijas.

Kas vertins ir atrinks registruojamus psichologus?

Siekiant išlaikyti aukštą profesionalumą, pasitikėjimą portalu, Lietuvos psichologų sąjungai priklausantys specialistai bus registruojami be jokios atrankos ir vertinimo. Taip pat bus registruojami Vilniaus universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto psichologo išsilavinimą patvirtinančius diplomus turintys specialistai. Jei specialistai nėra LPS narys, neturi universiteto išsilavinimo, priimamas kvalifikaciją patvirtinantis psichologo konsultacijas teikiančios oficialios viešosios įstaigos raštas

Kaip lankytojams atsiskaityti už gautas psichologo konsultacijos paslaugas?

Atsiskaitymas už psichologo paslaugas įvedus kreditinės kortelės duomenis. Suma pagal psichologo įkainį nuskaitoma rezervavus vaizdo pokalbį. Jei pokalbis neįvyksta dėl techninių kliūčių, suma grąžinama.

Kaip psichologai gauna atlygį už suteiktas psichologo konsultacijos paslaugas?

Psichologai paslaugas teikia pagal savo asmeninė kainodarą – nurodo paslaugų kainą, galimas nuolaidas taikant tęstines konsultacijas. Psichologams lankytojų sumokamos sumos už suteiktas paslaugas pervedamos kartą per mėnesį, atskaičius portalo paslaugų dalį.